به وسیله @ photo.ruslan …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

by @photo.ruslan…