همزمان با اینکه ما عاشق پاستل برای بهار، پاپ از …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

While we love pastels for spring, the pop of …