این عروسک زرق و برق دار و داماد کلاسیک داماد …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

This gorgeous bride and groom’s classic garde…