سلام به همه! من @ thesophiepton هستم و من خیلی …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Hi everyone! I’m @thesophiepton and I’m so th…