گل ها، کفش ها و خوشنویسی – چه مقدار شرط بندی …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Flowers, shoes and calligraphy — how much bet…