یک نگاه به نگاه جدیدgirlandaseriousdream …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

One look at @girlandaseriousdream’s new look …