این بطور کلی شبیه به به این غار هنگ کنگ است …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

How absolutely dreamy is this Hong Kong garde…