این رنگ های بسیار پاستیل به ما می گویند …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

These pretty pastel hues are giving us the lo…