ما نمیتوانیم یک مکان زیباتر را تصور کنیم …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

We can’t imagine a more beautiful place to sa…