اینkaylabarkerphoto اینجا با #LBB امروز است …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

It’s @kaylabarkerphoto here with today’s #LBB…