امروز #LBBtakeover با @ kaylabarkerphoto c …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Today’s #LBBtakeover with @kaylabarkerphoto c…