سبک خود را علاقه مندم؟ کسی را دوست دارید که دوستش دارید …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

Love their style? Tag someone, who’ll love it…