چه لباس! دوستت را برای دیدنتان بگذار …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

What a dress! Tag you friend to see this bea…