هدیه: تصویر توسطkyono_nyc انتخاب شده از | …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @kyono_nyc
Chosen from | …