هدیه: تصویر توسطkevinacaceresbw انتخاب ف …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @kevinacaceresbw
Chosen f…