هدیه: تصویر به وسیله گیلجان تصویر انتخاب …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @giljanphotography
Chosen…