هدیه: تصویر توسطhenthorne_art_foto انتخاب …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @henthorne_art_foto
Chose…