من به کمک شما نیاز دارم تا بهترین هنرمند را انتخاب کنم …

تصویر های سیاه وسفید دنیایی از سادگی و زیبایی:

I need your help to choose the best artist of…