هدیه: تصویر توسطrobbypapayas انتخاب شده از …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @robbypapayas
Chosen from…