هدیه: تصویر توسطava_moon انتخاب شده از | # …

تصویری موفق در ژانر سیاه و سفید:

presents:
Photo by @ava_moon
Chosen from | #…