استفاده کننده Sony Alphawildlifemements این عکس ها را ضبط می کند …

تصویر دیگری از سونی

Sony Alpha user @wildlifemoments captures thi…