ایتالیایی سونی، اثر انگشتilarysgrill به ما می دهد …

تصویر دیگری از سونی

Italian Sony influencer @ilarysgrill gives us…