زمستان در Stokkness، ایسلند به وسیله سونی گرفته شده …

تصویر دیگری از سونی

Winter in Stokkness, Iceland captured by Sony…