ساعت راش در ناحیه فلاترون. "Stea …

تصویر دیگری از سونی

Rush Hour in the Flatiron District. “The stea…