با غرق شدن از ویکتوریا در طلوع خورشید با …

تصویر دیگری از سونی

Overlooking Victoria Harbour at sunrise with …