در اینجا یک شات هوایی هوایی چشمگیر از Maui به Brig …

تصویر دیگری از سونی

Here’s an amazing aerial shot of Maui to brig…