"در یک ماجراجویی واپسین در Taughannock Falls …

تصویر دیگری از سونی

“On a recent adventure at Taughannock Falls …