نفس گیر به وسیله #SonyAlpha کاربرalthani …

تصویر دیگری از سونی

Breathtaking shot by #SonyAlpha user @althani…