طلوع آفتاب در بالای تپه در آلمان. Ph …

تصویر دیگری از سونی

Sunrise at the top of the hill in Germany. Ph…