شات هلیکوپتر #CentralPark گرفته شده توسطmar …

تصویر دیگری از سونی

Helicopter shot of #CentralPark taken by @mar…