چراغ های شمالی رقصیدن بر نیروی دریایی ایالات متحده …

تصویر دیگری از سونی

The Northern Lights dancing over the US Navy …