غروب خورشید در #TaftPoint گرفته شده با # A7Rii …

تصویر دیگری از سونی

Sunset at #TaftPoint captured with an #A7Rii …