شلیک زاویه ای در ریچموند، ویرجینیا توسطwakinba …

تصویر دیگری از سونی

Angled shot in Richmond, Virginia by @wakinba…