این خیلی باحاله. – کیم تصویر توسطdevonart_ M …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

This is SO COOL. – Kim

Photo by @devonart_
M…