تصویر توسطstevegripp ارسال یک مسابقه کوچک …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @stevegripp
posting a mini contest …