هر گونه لیست پخش صوتی خوش آمدید / پاپ Spotify که انجام می دهند …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Any good upbeat/pop Spotify playlists that do…