تصویر توسطvortique دوربین: Canon 5D MK III l …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @vortique
camera: Canon 5D MK III
l…