تصویر توسطlost_runaway یقینا رفتن به …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @lost_runaway
probably going to the…