یک لیست پخش Spotify با عده ای از آهنگ های شاد ساخته شده …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Made a Spotify playlist with some chill songs…