تصویر توسطcarekettu من این تصویر را خیلی علاقه مندم …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @carekettu
I love this photo so muc…